Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του EvTh / Some articles of biblical interest in the current issue of EvTh

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Evangelische Theologie 71:2 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 
  • Werner H. Schmidt, "Das Alte Testament in der Bibel", 84-99
  • Rainer Kessler, "Was ist und wozu brauchen wir eine Ethik des Alten Testaments?", 100-114
  • Jakob Wöhrle, "Isaak und Ismael : zum Verhältnis der beiden Abrahamsöhne nach Genesis 17 und Galater 4,21-31", 115-132

Δεν υπάρχουν σχόλια: