Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2010

Απεβίωσε ο καθηγητής της Κ.Δ. Michael Goulder (1927-2010)

Χθες, 6.1.2010, έφυγε από τη ζωή ο γνωστός καινοδιαθηκολόγος Michael Goulder, ο οποίος επί σειρά ετών διετέλεσε καθηγητής της Κ.Δ. στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Σύνδεσε το όνομά του με τη μελέτη του συνοπτικού προβλήματος και κυρίως με τη λεγόμενη υπόθεση του Farrer (ή Farrer-Goulder). Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση πρώτο ευαγγέλιο είναι το κατά Μάρκον και ακολουθούν το κατά Ματθαίον και το κατά Λουκάν. Οι εκπρόσωποί της απορρίπτουν την ύπαρξη της Πηγής των Λογίων και δέχονται ότι οι δυο ευαγγελιστές, Ματθαίος και Λουκάς, χρησιμοποίησαν ως κύρια πηγή τους το κατά Μάρκον. Ο Goulder υποστήριξε ότι οι ευαγγελιστές ήταν ιδιαίτερα δημιουργικοί συγγραφείς κι ότι χρησιμοποίησαν ελάχιστο πηγαίο υλικό πέρα από τον Μάρκο, στην περίπτωση μάλιστα του Λουκά ο Goulder διατύπωσε την υπόθεση ότι αυτός γνώριζε το κατά Ματθαίον, το οποίο χρησιμοποίησε ως πηγή του (βλ. κυρίως το έργο του Luke: A New Paradigm). Αναβίωσε εν πολλοίς τη θέση του Ferdinand Christian Baur και της Σχολής της Τυβίγγης για την αντιπαράθεση μεταξύ της κοινότητας της Ιερουσαλήμ (Πέτρος, Ιάκωβος) και του ελληνιστικού χριστιανισμού με κύριο εκπρόσωπό του τον Παύλο.
Ασχολήθηκε επίσης με την Π.Δ. και κυρίως με το βιβλίο των Ψαλμών.
Βιβλιογραφικό κατάλογο των σημαντικότερων έργων του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Mark Goodacre (πατήστε εδώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: