Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008

Ένα νέο άρθρο στο JGChrJ

Στο τεύχος 5 (2008) του περιοδικού Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism αναρτήθηκε το εξής άρθρο (πατώντας στον τίτλο θα βρεθεί στο κείμενο σε pdf):

Stephen J. Bedard, Hellenistic Influence on the Idea of Resurrection in Jewish Apocalyptic Literature

Δεν υπάρχουν σχόλια: