Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ZThK / A new article of biblical interest in the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 116:4 (2019)

Bernd Janowski, "»Mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen?«," 371-401 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: