Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:4 (2019)

Leslie J. Francis, Duncan Strathie, Christopher F. Ross, "Reading the Beatitudes (Mt 5:1–10) through the lenses of introverted intuition and introverted sensing: Perceiving text differently"

Δεν υπάρχουν σχόλια: