Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Το τρέχον τεύχος του RivBib / The current issue of RivBib

Rivista Biblica 65:4 (2017)
 • Stefano Romanello, "Atti e la biografia paolina : La necessità di un ricorso critico ad Atti per la ricostruzione délia cronologia paolina," 457-488
 • Francesco Bianchi, "Racconto, archeologia e storia nel complesso letterario Giosuè-2Re : alcuni sondaggi di superficie," 489-510
 • Gianni Barbiero, "Psalms 9 and 10 (first part) : the structure of Ps 9," 511-536
 • Pier Paolo Pavarotti, "Il perfetto di έρχομαι come forma privilegiata nei dialoghi evangelici di rivelazione," 537-557
 • Dorota Hartman, "Segni del corpo, segni divini : descrizioni, lessico, interpretazioni di alcune patologie nei testi biblici ebraici e greci," 559-571
 • Antonio Landi, "La storiografia del libro degli Atti degli Apostoli : Osservatorio bibliografico (2007-2017)," 573-585 

Στο τρέχον τεύχος του BibSac / In the current issue of BibSac

Bibliotheca Sacra 175/697 (2018)
 • Gerald R. McDermott, "Typology in creation," 5-16
 • Robert B. Chisholm, "Rizpah's torment : when God punishes the children for the sin of the father," 50-66
 • Gary E. Yates, "Hope in the midst of wrath : promises for outsiders in Jeremiah 46-51," 67-82
 • David H.Wenkel, "The gnashing teeth of Jesus's opponents," 83-95
 • Darrell L. Bock,  / Mikel Del Rosario, "table briefing : engaging challenges to the reliability of the New Testament text," 96-105 

Το τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 178 (2018)
 • Sarah Schulz / Manuel Schäfer, "Gideons Sieg über Midian. Zur Komposition von Ri 7," 3-20
 • Daewook Kim, "Saul, the Dead Samuel and the Woman (1Sam 28,3-25)," 21-34
 • Julio Trebolle Barrera, "The Text-critical Value of the Greek Antiochene Text in the Books of Kings: 4Reg / 2Kgs 24:10-12 as a Sample," 35-52
 • Gregory Goswell, "The Prince Forecast by Ezekiel and its Relation to Other Old Testament Messianic Portraits," 53-73
 • Beat Weber, "Meint die Tora JHWHs in Psalm 1,2 (auch) den Psalter? Erkundungen zur Reichweite des Tora-Begriffs," 75-102
 • Ethan Jones, Zeit, "Raum und Völker: ואמת חסד in Ps 117," 103-109
 • Ludwig Thiele, "Die Vorlage in Markus 13 – Teil 1," 111-125
 • Markus Ekkehard Locker, "‘Entlassen’ aber Woraus? Lukas 4,18-19: gelesen in der “Kraft des Höchsten”," 127-149
 • Markus Lau, "„Schwitzendes Geld?“ – Zum humoresken Hintergrund einer antiken Geldverbergungsstrategie. Eine Notiz zur Bildwelt von Lk 19,20," 137-149

To τρέχον τεύχος του ABR / The current issue of ABR

Australian Biblical Review 66 (2018)

 • Mary L. Coloe, "John 17:1–26: The Missionary Prayer of Jesus," 1–12
 • Brendan Byrne, "“Glory” as Apostolic Credibility in 2 Corinthians 2:14–4:18," 13–30
 • Norman H. Young, "“The King of the Jews”: Jesus before Pilate (John 18:28–19:22)," 31–42
 • Andrew Judd, "Gadamer, Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein, and What To Do about Judas (Acts 1:12–22)," 43–58
 • Alan Cadwallader, "“Bad to the Bone”: Reading Revelation Rooned," 59–75

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Ασενέθ και ιουδαϊκή ταυτότητα / Aseneth and Jewish identity

Η ιστοσελίδα Ancient Jew Review φιλοξενεί ένα σύντομο άρθρο της Jill Hicks-Keeton το οποίο με αφορμή την εικόνα της Ασενέθ στο ομώνυμο αρχαίο ιουδαϊκό μυθιστόρημα συζητά την έννοια της ιουδαϊκής ταυτότητας και προσχώρησης στον Ιουδαϊσμό κατά την αρχαιότητα:

Το τρέχον τεύχος του BZ / The current issue of BZ

Biblische Zeitschrift 62:2 (2018)

 • Bernd Janowski, "Hymnen und Gebete in Israel und in seiner Umwelt: Komparatistische Aspekte (Mit einem bibliographischen Anhang)," 197-221 (abstract)
 • Hans-Peter Mathys, "Phönizier und Geldbeutel: Anmerkungen zu Spr 7," 222-244 (abstract)
 • Matthias Konradt, "Das lange Haar in 1 Kor 11,14–15a: Reevaluation der paulinischen Argumentation im Kontext antiker Haarmode und populärer Naturphilosophie," 270-289 (abstract)
 • Johannes Schiller, "Prophet am Ende: Auf den Spuren Jeremias in Jer 19,1–21,10," 291-299 (abstract)
 • Jörn Kiefer, "Verlangen oder Bestürmen – t e šūqāh in der Hebräischen Bibel," 300-321 (abstract)
 • Nils Neumann, "Die Entstehung des Gleichnisses vom reichen Kornbauern (Lk 12,13–21)," 322-332 (abstract)

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Η γεωγραφία του Ιωσήπου / Josephus' geography

Η σελίδα The Bible and Interpretation φιλοξενεί το άρθρο του John M. Vonder Bruegge (Northwestern College, Orange City, IA) σχετικά με τη γεωγραφία του Ιωσήπου και τις πιθανές ιδεολογικές του προϋποθέσεις: 

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 28:1 (2018)

 • William C. Pohl IV, "Arresting God’s Attention: The Rhetorical Intent and Strategies of Job 3," 1-19 (abstract)
 • David B. Schreiner, "Double Entendre, Disguised Verbal Resistance, and the Composition of Psalm 132," 20-33 (abstract)
 • Sungjin Kim, "Is the Masoretic Text Still a Reliable Primary Text for the Book of Hosea?," 34-64 (abstract)
 • Brandon D. Crowe, "The Chiastic Structure of Seven Signs in the Gospel of John: Revisiting a Neglected Proposal," 65-81 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 72:4 (2018)

 • James A. Kelhoffer, "Eschatology, Androgynous Thinking, Encratism, and the Question of Anti-Gnosticism in 2 Clement 12 (Part Two)," 352-368 (abstract)
 • Johannes van Oort, "‘Misisti manum tuam ex alto’: Manichaean Imagery of Christ as God’s Hand in Augustine’s Confessions?," 369-389 (abstract)
 • Vito Limone, "Origen’s Explicit References to Aristotle and the Peripateticians," 390-404 (abstract)
 • Brendan Harris, "Irenaeus’s Engagement with Rhetorical Theory in his Exegesis of the Johannine Prologue in Adversus Haereses 1.8.5-1.9.3," 405-420 (abstract)
 • Kimberley A. Fowler, "Reading Gospel of Thomas 100 in the Fourth Century: From Roman Imperialism to Pachomian Concern over Wealth," 421-446 (abstract)