Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του RSR / In the Current Issue of RSR

Recherches de science religieuse 108:1 (2020)
Το τρέχον τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στην αποκαλυπτική.
 • Marie-Françoise Baslez, "L’émergence d’une sensibilité apocalyptique dans l’histoire," 13-26 (abstract)
 • David Hamidovic, "Aux commencements astrologiques de l’apocalyptique juive," 27-37 (abstract)    
 • Jean-François Petit, "La chute de Rome, une rupture dans le rapport au temps et à l’histoire? Le point de vue de saint Augustin," 39-46 (abstract)
 • Marie-Hélène Congourdeau, "Penser la catastrophe: De la catastrophe à la fin du monde dans la littérature apocalyptique byzantine," 47-56 (abstract)
 • Michaël Fœssel, "L’apocalypse sans la promesse," 57-69 (abstract)
 • André Paul, "Le temps de l’existence et le sens de l’histoire dans l’Apocalypse de Jean," 71-93 (abstract)

    
    
    
    

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 10:4 (2019)
The Sense(s) of History: Ancient Apocalypses and Their Temporalities

 • Giovanni B. Bazzana, "The Sense(s) of History: Ancient Apocalypses and Their Temporalities," 411-413 (abstract)
 • Judith H. Newman, "The Participatory Past: Resituating Eschatology in the Study of Apocalyptic
 • Section: Articles," 415-434 (abstract)
 • Lorenzo DiTommaso, "Apocalyptic Historiography," 435-460 (abstract)
 • Olivia Stewart Lester, "Revealed History as Prophetic Rivalry: John's Apocalypse, the Sibylline Oracles, and the Prophecy of Apollo," 461-480 (abstract)
 • Mauro Belcastro, "The Advent of the Different: Θλῖψις, ὑπομονή, ἐλπίς and the Temporal Disclosure of the Divine Eternity in Paul's Letter to the Romans," 481-500 (abstract)
 • Harry O. Maier, "Making History with the Shepherd of Hermas," 501-520 (abstract)

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του RÉJ / In the Current Issue of RÉJ

Revue des études Juives 178:3-4 (2019)

Paola Druille, "La gerousía judía en Alejandría romana del siglo I d.C.: P. Yale II, 107 y Contra Flaco de Filón," 291 - 327 (abstract)

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An Article of BIblical Interest in the Current Issue of HTS

Hervormde teologiese studies 76:1 (2020)

Temba Rugwiji, "The quest for hermeneutics of appropriation as a thematic approach for critical biblical interpretation"

Το τρέχον τεύχος του Vetus Testamentum / The current issue of Vetus Testamentum

Vetus Testamentum 70:1 (2020)

 • Nuria Calduch-Benages, "Ben Sira and the Moon," 2-16 (abstract)
 • David M. Carr, "Standing at the Edge of Reconstructable Transmission-History: Signs of a Secondary Sabbath-Oriented Stratum in Genesis 1:1-2:3," 17–41 (abstract)
 • Louis C. Jonker, "Melting Pots and Rejoinders? The Interplay among Literature Formation Processes during the Late Persian and Early Hellenistic Periods," 42–54 (abstract)
 • Jan Joosten, "Language, Exegesis, and Creative Writing in Chronicles," 55–66 (abstract)
 • Christl M. Maier, "Wer schreibt Geschichte? Ein kulturelles Trauma und seine Träger im Jeremiabuch," 67–82 (abstract)
 • Steven L. McKenzie, Rhiannon Graybill and John KaltnerUnderwater Archaeology: the Compositional Layers of the Book of Jonah," 83–103 (abstract)
 • Carol A. Newsom, "In Search of Cultural Models for Divine Spirit and Human Bodies," 104–123 (abstract
 • Martti Nissinen, "Why Prophets Are (Not) Shamans?" 124–139 (abstract)
 • Wido Van Peursen, "Tracing Text Types in Biblical Hebrew," 140–155 (abstract)
 • Joachim Schaper, "Elements of a History of the Soul in North-West Semitic Texts: npš/nbš in the Hebrew Bible and the Katumuwa Inscription," 156–176 (abstract)
 • Annette Schellenberg, "The Description of Solomon’s Wedding: Song 3:6-11 as a Key to the Overall Understanding of the Song of Songs," 177–192 (abstract)
 • Hermann Spieckermann, "Jugend—Alter—Tod: Kohelets abschließende Reflexion: Koh 11:7-12:8,"  193–208 (abstract)
 • Nili Wazana, "Amos against Amaziah (Amos 7:10-17): a Case of Mutual Exclusion," 209–228 (abstract)
 • H. G. M. Williamson, "Isaiah 13:18," 229–236 (abstract)

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020

+ Petr Pokorný (1933-2020)

Αποτέλεσμα εικόνας για petr pokorný
Με θλίψη πληροφορήθηκα την εκδημία ενός καινοδιαθηκολόγου της προηγούμενης γενιάς που μας άφησε μια σειρά από εξαιρετικές μελέτες και ένα παράδειγμα ακαδημαϊκού ήθους. Πρόκειται για τον αγαπητό μου Petr Pokorný, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα. Ο εκλιπών σπούδασε ευαγγελική θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Πράγας όπου και υπέβαλε τη διδακτορική του διατριβή. Από το 1972 διετέλεσε καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2005. Λάτρης της Ελλάδας και των ελληνικών, τα οποία μιλούσε αρκετά καλά, επισκέφτηκε και το Τμήμα μας πριν αρκετά χρόνια. Τον γνώριζα ως μέλος του Colloquium Oecumenicum Paulinum, ένας άνθρωπος ζεστός και χαμηλών τόνων, με εξαιρετική ευγένεια και διάκριση. Ανάμεσα στα πολλά του άρθρα και μελέτες ξεχωρίζω τα υπομνήματά του στην προς Κολασσαείς (1987) και Εφεσίους (1992) καθώς και τη μελέτη του για τη θεολογία του κατά Λουκάν ευαγγελίου (Theologie der lukanischen Schriften, 1988). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Στα δύο τελευταία τεύχη του BibSac / In the two most recent issues of BibSac

Bibliotheca Sacra 176/702 (2019)
 • Seth D. Postell, "A Literary, Compositional, and Intertextual Analysis of Psalm 45," 146-163
 • Michael Rydelnik, "The Teacher of Righteousness : A Messianic Interpretation of Joel 2:23," 164-173
 • Glenn R. Kreider, "Jesus the Messiah as Prophet, Priest, and King," 174-187
 • Nicoletta Gatti, "Women as "Model Readers" in Mark's Gospel," 188-202
Bibliotheca Sacra 176/703 (2019)
 • Brian Neil Peterson, "'Jacob's Trouble' : The Shechem Fiasco and the Breaking of Covenant in Genesis 34,"  272-291
 • C. Hassell Bullock, "Yahweh's Condescension in the Psater : A Theological Cradle of the Incarnation,"  292-311
 • Greg A. Couser, "The Believer's Judgment in 2 Timothy, Part 1,"  312-326
 • Andrew E. Steinmann, "Genesis Genealogies and Messianic Promise," 343-359


Oμιλητική και βιβλική κριτική / Homiletics and Biblical Criticism

Journal of Religion and Human Relations 11:1 (2019)

Nnaemeka Ndubuwa Ohaeri - Effiong Effiong Uye, "Biblical Criticism in the Contemporary Homilectic Praxis," 83-104