Κυριακή, 19 Μαΐου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Religions / In the current issue of Religions

Religions 10:4 (2019)

Το τρέχον τεύχος του Apocrypha / The current issue of Apocrypha

Apocrypha 29 (2018)

 • Ivan Miroshnikov,  "The Coptic Martyrdom of Andrew," 9-28 (abstract)
 • Ivan Miroshnikov, "The Acts of Andrew and Philemon in Sahidic Coptic: Plates," 29-34
 • Karin Schlapbach, "La danse entre polymorphie et métaphore. L’épisode de la danse des Actes de Jean dans son contexte littéraire," 35-58 (abstract)
 • Alin Suciu, "A Quotation from 6 Ezra in the Sermo asceticus of Stephen the Theban," 59-68 (abstract)
 • Christa Müller-Kessler, "Three Early Witnesses of the “Dormition Of Mary” in Christian Palestinian Aramaic from the Cairo Genizah (Taylor-Schechter Collection) and the New Finds in St Catherine’s Monastery," 69-96 (abstract)
 • Jeffery Aubin, "Épicure et Bardesane astrologues : l’exposé de Nicétas au livre VIII des Recognitiones pseudo-clémentines," 97-112 (abstract)
 • Jacob A. Lollar, "A Survey of the Manuscripts of the Syriac History of John," 113-136 (abstract)
 • Irma Karaulashvili, "The So-Called Seven Seals of Christ and Their Explanation as Presented by various versions of the Abgar Legend and the Miniature of the Edessan Image from the Oxford Menologion (Codex gr. th. f. 1 (S. C. 2919), Bodleian Library," 137-182 (abstract)
 • Gavin McDowell, "«La Gloire du Liban viendra chez toi» (Is 60,13) : à l’origine de la légende du bois de la croix," 183-202 (abstract)


Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

O κίονας του Τραϊανού / Trajan's column

Στις 18 Μαΐου 113 μ.Χ. στήνεται ο κίονας του Τραϊανού σε ανάμνηση της νίκης του αυτοκράτορα επί της Δακίας. Στο National Geographic υπάρχει σχετικό αφιέρωμα με ανάλυση και εικονική ξενάγηση σε αυτό το εντυπωσιακό μνημείο:

O Πέτρος στη Ρώμη / Peter in Rome

Η Nicola Denzey Lewis απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή επίσκεψη και το μαρτύριο του Πέτρου στη Ρώμη:

Ο Ναός στον αρχαίο Χριστιανισμό / The Temple in ancient Christianity

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Eyal Regev εξετάζει τον τρόπο που ο Ναός λειτουργεί ως σημείο αναφοράς στα κείμενα της Καινής Διαθήκης:

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Τα ελληνορωμαϊκά γυμνάσια / The Graeco-Roman Gymnasia

Από τις εκδόσεις του ερευνητικού προγράμματος Topoi κυκλοφόρησε ένας συλλογικός τόμος με μελέτες για τη μορφή, λειτουργία κι εξέλιξη των γυμνασίων στις πόλεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου:

Ulrich Mania and Monika Trümper (Eds.), Development of Gymnasia and Graeco-Roman Cityscapes, Berlin: Edition Topoi, 2018

Το τρέχον τεύχος του Revue Biblique / The current issue of Revue Biblique

Revue Biblique 126:1 (2019)

 • Émile Puech, "Les manuscrits des Livres de Samuel dans les grottes 1 et 4 de Qumrân: 1Q7, 4Q51-52-53, l'Apocryphe de Samuel - 4Q160 et l'Apocryphe de Samuel-Rois - 6Q9," 5-51 (abstract)
 • Bernard Gosse, "Moïse dans le Psautier," 52-63 (abstract)
 • Wim Hendriks, "Church Fathers Quoting Jesus: A Study of Matthew 11:27 // Luke 10:22," 64-85 (abstract)
 • Joe Zias, "John the Baptist or Lazarus, the Patron Saint of Leprosy?" 86-108 (abstract)
 • Émile Puech, "Le sceau de Miqnêyaw, serviteur de Yhwh, revisité," 109-112 

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 100:1 (2019)

 • Maurice Gilbert, "Le centenaire de la revue Biblica," 1-13
 • Leonardo Pessoa da Silvan Pinto, "The Beginning of the Καίγε Section of 2 Samuel," 14-33 (abstract)
 • Tobias Häner, "The Exegetical Function of the Additions to Old Greek Job (42, 17a-e)," 34-49 (abstract)
 • Richard J. Clifford, "Another Look at Qoheleth 7,23-29," 50-59 (abstract)
 • Ronald Hendel, "The Life of Metaphor in Song of Songs: Poetics, Canon, and the Cultural Bible," 60-83 (abstract)
 • Morten Horning Jensen, "Atonement Theology in the Gospel of Mark as Isaianic Proximity to the Divine," 84-104 (abstract)
 • Jean-Noël Aletti, "The Rhetorical Approach: A Better Method for Interpreting the Letters of Paul? Rom 1,18-3,20 as a Test Case," 105-116 (abstract)
 • Debbie Hunn, "The Hagar-Sarah Allegory: Two Convenants, Two Destinies," 117-134 (abstract)


Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Ο χαρακτήρας του Νικόδημου στο κατά Ιωάννην / Nicodemus as a character in John's Gospel

Στη σελίδα The Bible and Interpretation ο Michael R. Whitenton (Baylor University) συζητά το ρόλο του χαρακτήρα του Νικοδήμου στην αφήγηση του κατά Ιωάννην ευαγγελίου:

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Το τρέχον τεύχος του BiblInt / The current issue of BiblInt

Biblical Interpretation 27:2 (2019)

 • David Janzen, "Claimed and Unclaimed Experience: Problematic Readings of Trauma in the Hebrew Bible," 163–185 (abstract)
 • Stephen Coleman, "The Psalmic Oral Formula Revisited: A Cognitive-Performative Approach," 186–207 (abstract)
 • Paul K.-K. Cho, "'I Have Become a Brother of Jackals': Evolutionary Psychology and Suicide in the Book of Job," 208–234 (abstract)
 • Robert J. Myles, "Peeling Back the Layers of Jesus," 235–250 (abstract)
 • Louise J. Lawrence, "Vital (Johannine) Signs: ‘Crip-tic’ Enactments of a Man at the Pool (John 5:1-18)," 251–273  (abstract)
 • Nina E. Livesey, "Is Freedom an Existential Category in Ancient Discourse?" 274–297 (abstract)