Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του StTh / In the current issue of StTh

Studia Theologica 74:1 (2020)

Bjarke Mørkøre Stigel Hansen, "Biblical hermeneutics in Galileo’s “Letter to the Grand Duchess Christina”: On the issue of negative theology," 69-73 (abstract)

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Hermes / In the current issue of Hermes

Hermes 148:2 (2020)

 • Verena Schulz, "Neros Stimme: die Kritik an der kaiserlichen vox/ϕωνη in der griechisch-römischen Literatur," 98-217 (abstract)
 • Rocío Gordillo Hervás, "Antinous and the Games of the Koinon of the Achaeans and the Arcadians in Mantinea," 218-231 (abstract)


Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Religions / In the current issue of Religions

Religions 11/5 (2020)Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 73:2 (2020)

Gili Kugler, "Not Moses, but David: Theology and politics in Psalm 78," 126-136 (abstract)
   

Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

Journal of Early Christian History 9:3 (2019)

 • Christoph W. Stenschke, "Die Bedeutung der übergemeindlichen Verbindungen im Urchristentum für die neutestamentliche Wissenschaft," 1-47 (abstract)
 • Johannes van Oort, "Jewish Elements in the Cologne Mani Codex," 85-96 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του The Bible Translator / The current issue of The Bible Translator

The Bible Translator 71:1 (2020)

 • David J. Clark, "Vocatives in the Gospels: Part 2, Matthew, Luke," 5-17 (abstract)
 • Anicia del Corro, "The Pinoy Version: A Revelation," 18-37 (abstract)
 • R. Daniel Shaw, with contributors, Danny DeLoach, Jonathan Grimes, John O. Luchivia, Sheryl Silzer, Amy West, "Cognitive Issues in Bible Translation: The Biblical Text in the Context of Human Experience," 38-56 (abstract)
 • Peter Schmidt, "The Meaning of “Father’s House” (בית אב‎ bêt ’āb) and a Chiastic Structure in Numbers 18.1-7," 57-78 (abstract)
 • Suzanna R. Millar, "Openness, Closure, and Transformation in Proverb Translation," 79-100 (abstract)
 • Izaak J. de Hulster, "The Challenge of Hebrew Bible Love Poetry: A Pleonastic Approach to the Translation of Metaphor—Part 1," 101-119
 • Richard K. Moore, "An Unresolved Dilemma in English Bible Translation: How to English Paul’s Use of the Δικαι- Family," 120-136 (abstract)


Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του GRBS / In the current issue of GRBS

Greek Roman and Byzantine Studies 60:2 (2020)

Theofili Kampianaki, "Perceptions of Flavius Josephus in the Medieval Greek and Latin Literary Traditions," 290-316

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 42:4 (2020)

 • Brigidda Bell, "The Cost of Baptism? The Case for Paul’s Ritual Compensation," 431-452 (abstract)
 • John R. Levison, "1 John 3.12, Early Judaism and the Greek Life of Adam and Eve," 453-471 (abstract)
 • UnChan Jung, "Paul’s Letter to Free(d) Casual Workers: Profiling the Thessalonians in Light of the Roman Economy," 472-495 (abstract)
 • Jonathon Lookadoo, "The Reception of the Gospel of John in the Long Recension of Ignatius’s Letters," 496-520 (abstract)
 • Nicholas J. Moore, "Sacrifice, Session and Intercession:The End of Christ’s Offering in Hebrews," 521-541 (abstract)
 • David M. Moffitt, "Jesus as Interceding High Priest and Sacrifice in Hebrews: A Response to Nicholas Moore," 542-552 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Currents in Biblical Research 18:3 (2020)

 • Preston L. Atwood, "The Peshiṭta of Isaiah in Past and Present Scholarship," 211-245 (abstract)
 • Mitchel Modine, "Case Studies in Recent Research on the Book of Numbers (with Attention to Non-Western Scholarship)," 246-267 (abstract)
 • Lynne Moss Bahr, "The ‘Temporal Turn’ in New Testament Studies," 268-279 (abstract)
 • Christopher W. Skinner, "Ethics and the Gospel of John: Toward an Emerging New Consensus?" 280-304 (abstract)


Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Η εξημέρωση του όνου στην αρχαία Εγγύς Ανατολή / The domestication of donkeys in ancient Near East

Στην ιστοσελίδα ANE Today οι Ianir Milevski και Liora Kolska Horwitz δημοσιεύουν μία σειρά αρχαιολογικών ευρημάτων που πιστοποιούν την εξημέρωση των όνων στην αρχαία Εγγύς Ανατολή κατά Νεολιθική Εποχή (8η-6η χιλιετία π.Χ) και τις επιπτώσεις που είχε η αξιοποίησή τους στην οικονομία και την παραγωγή της περιοχής κατά την Χαλκολιθική Εποχή (μ. 5ης-μ. 4ης χιλιετίας π.Χ.):