Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Στα δύο τελευταία τεύχη του JFSR / In the two recent issues of JHSR

Journal of Feminist Studies In Religion 32:1 (2016)

 • L. Juliana Claassens, "The Woman of Substance and Human Flourishing: Proverbs 31:10-31 and Martha Nussbaum’s Capabilities Approach," 5-19 (abstract)
 • M. I. Rey, "Reexamination of the Foreign Female Captive: Deuteronomy 21:10-14 as a Case of Genocidal Rape," 37-53 (abstract)


Journal of Feminist Studies In Religion 32:2 (2016)

 • Brooke Nelson, "A Mother’s Martyrdom: Elite Christian Motherhood and the Martyrdom of Domnina," 11-26 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Currents in Biblical Research 15:1 (2016)

 • Eric A. Seibert, "Recent Research on Divine Violence in the Old Testament (with Special Attention to Christian Theological Perspectives)," 8-40 (abstract)
 • Arthur Keefer, "Phonological Patterns in the Hebrew Bible: A Century of Studies in Sound," 41-64 (abstract)
 • Chris Kugler, "Wright, Campbell, and the Four Beasts from the Sea," 65-73 (abstract)
 • Gregory R. Lanier, "Mapping the Vineyard: Main Lines of Investigation Regarding the Parable of the Tenants in the Synoptics and Thomas," 74-122 (abstract)
 • Ole Jakob Filtvedt, "‘God’s Israel’ in Galatians 6.16: An Overview and Assessment of the Key Arguments," 123-140 (abstract)

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThZ / A new article of biblical interest in the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 72:3 (2016)

Niklaus Peter, "Alles zu seiner Zeit. Katja Tolstajas Edition aller Thurneysen-Briefe aus der Zeit der
Neubearbeitung von Karl Barths «Römerbrief»," 328-333 (abstract)

Σημειώσεις των αναγνωστών στα ελληνικά βυζαντινά χειρόγραφα / Notes of readers on Greek Byzantine manuscripts

Οι σημειώσεις των αναγνωστών περισσότερο ή λιγότερο γνωστών χειρογράφων αποτελούν το θέμα της χτεσινής ανάρτησης στο γνωστό ιστολόγιο της Βρετανικής βιβλιοθήκης Medieval Manuscript Blog

Βίβλος κι έκτρωση / Bible and abortion

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Bert Jan Lietaert Peerbolte δημοσιεύει ένα σύντομο άρθρο του που εξετάζει κριτικά τις πιθανές μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης για την έκτρωση:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:2 (2016)

Jeremy Punt, "Mr Paul: Masculinity and Paul’s self-presentation (1 Cor 11–13)"

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του Open Theology / The current issue of Open Theology

Mερικές προσθήκες στο τρέχον τεύχος του Open Theology 2:1 (2016)To τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 26:3 (2016)

 • John Dekker, "Characterization in the Hebrew Bible: Nabal as a Test Case," 311-324
 • Simon Chi-Chung Cheung, "'Forget Your People and Your Father’s House': The Core Theological Message of Psalm 45 and Its Canonical Position in the Hebrew Psalter," 325-340
 • Gregory D. Cook, "Nahum and the Question of Rape," 341-350
 • Michael Licona, "Is the Sky Falling in the World of Historical Jesus Research?," 351-368
 • Max Botner, "Prophetic Script and Dramatic Enactment in Mark’s Prologue," 369-380

Το τρέχον τεύχος του JSPL / The current issue of JSPL

Journal for the Study of Paul and His Letters 6:1 (2016)

 • John K. Goodrich, "Until the Fullness of the Gentiles Comes In: A Critical Review of Recent Scholarship on the Salvation of 'All Israel' (Romans 11:26)," 5-32
 • Charles Lee Irons, "The Object of the Law is Realized in Christ: Romans 10:4 and Paul’s Justification Teaching," 33-54
 • Jeffrey W. Aernie, "Tablets of Fleshly Hearts: Paul and Ezekiel in Concert," 55-74
 • Timothy A. Brookins, "Paul and the Ancient Body Metaphor: Reassesing Parallels," 75-98
 • Benjamin L. White and Alexander D. Batson, "Paul’s Collection through the Saints: Romans 15:31 in Papyrus 46," 99-114
 • Moyer V. Hubbard, "Enemy Love in Paul: Probing the Engberg-Pedersen and Thorsteinsson Thesis," 115-

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του VT / The current issue of VT

Vetus Testamentum 66:4 (2016)

 • Denise C. Flanders, "What Did YHWH Do in Lam 1:12?: Correcting a Misreading in the DJD Edition of 4QLam," 513-523 (abstract)
 • Gregory Goswell, "The Non-Messianic Psalter of Gerald H. Wilson," 524-541 (abstract)
 • Robert D. Holmstedt and Alexander T. Kirk, "Subversive Boundary Drawing in Jonah: The Variation of אשׁר and שׁ as Literary Code-Switching," 542-555 (abstract)
 • Matthieu Richelle, "Elusive Scrolls: Could Any Hebrew Literature Have Been Written Prior to the Eighth Century BCE?," 556-594 (abstract)
 • Jeremy Schipper, "The Use of blṭ in Ruth 3:7," 595-602 (abstract)
 • Ronald L. Troxel, "What is the ‘Text’ in Textual Criticism?," 603-626 (abstract)
 • Jacqueline Vayntrub, "‘To Take Up a Parable’: The History of Translating a Biblical Idiom," 627-645 (abstract)
 • Ian Douglas Wilson, "Yahweh’s Consciousness: Isaiah 40-48 and Ancient Judean Historical Thought," 646-661 (abstract)
 • Alison L. Joseph, "Understanding Genesis 34:2: ‘Innâ," 663-668 (abstract)