Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του Henoch / The current issue of Henoch

Henoch 41/1 (2019)
Theme Section 
Liminalità infantili
Strategie di inclusione ed esclusione nelle culture antiche • Maria Giovanna Biga, "Liminalità infantile nella Siria del iii millennio a.C.," 8-14
  Lorenzo Verderame, "Messaggeri degli dei. Infanzia e divinazione nell’antica Mesopotamia," 15-22
 • Marta Rivaroli, "Infanzia e liminalità sociale. Lo status del bambino nella documentazione giuridica dell’antica Mesopotamia," 23-30
 • Silvia Alaura, "L’enfant sauvage. Pericoli e virtù dell’esposizione del neonato nell’Anatolia ittita," 31-35
 • Francesca Iannarilli, "Figli non partoriti. Adozione e schiavitù infantile in antico Egitto,"  36-43
 • Sergio Ribichini, "Temi di pedagogia nera nei miti fenici di tradizione classica," 44-51
 • Anna Maria Gloria Capomacchia, "Neonati esposti, bambini uccisi. La marginalità dell’infanzia nella Grecia antica," 52-61
 • Daniele F. Maras, "Children of Truth. The Role of Apprentices in Etrusco-Roman Divination," 60-67
 • Elena Tassi Scandone, "Leggi regie e sacertà del puer. Un’ipotesi di lettura," 68-76
 • Caterina Moro, "I bambini nell’Esodo. Minacce e benedizioni," 77-84
 • Elena Zocca, "Infanzia e santità. Dall’esclusione all’inclusione," 85-91
 • Teresa Sardella, "Definire un’identità antropologica liminale (Aug., De peccatorum meritis)," 92-98
 • Rossana Barcellona, "Liminalità infantile alle soglie del medioevo: Gregorio di Tours ," 99-106
 • Chiara Spuntarelli, "Adamo infans. Lessico dell’infanzia e condizione preetica in Teodoreto di Cirro," 107-113
 • Ada Campione, "Breve come un respiro. Il battesimo tra morte e vita nei santuari à répit," 114-121
 • Luisa Covello - Ludovica Mazzitelli, "Gli spazi funerari riservati al bambino nella Spagna visigota. Le necropoli della Meseta (v-viii)," 122-132
 • Lidia Vitale, "La liminalità dell’infanzia negli studi archeologici sul tardo antico e l’altomedioevo. Riflessioni sullo stato della ricerca in Italia," 133-138


Articles

 • Federico Dal Bo, "Jesus’ Trial in the Latin Talmud. Tractate Sanhedrin and its Translation in the Extractiones de Talmud," 140-

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του Revue de Qumran / The current issue of Revue de Qumran

Revue de Qumran 31:2 (2019)
Articles

 • Eric D. Reymond, "A New Hebrew Word (zlq 'Lightning') and Other New Readings in the Hebrew Manuscripts of Ben Sira (MS B: MS heb.e.62 and T-S 16.313)," 169 - 188 (abstract)
 • Joachim J. Krause, "Whose Speech Is It Anyway? On the Interpretation of 4Q378 Frg. 3 ii," 189 - 208 (abstract)
 • Christopher S. Atkins, "The Yahad as the Locus of Divine Presence: On 4QFlorilegium's Divinatory Hermeneutics," 209 - 238 (abstract)
 • Noam Mizrahi - Hector M. Patmore, "Three Philological Notes on Demonological Terminology in the Songs of the Sage (4Q510 1 4-6)," 239 - 250 (abstract)
 • Helen R. Jacobus, "Reconstructing the Calendar of 4Q208-4Q209 (and a Response to Eshbal Ratzon)," 251 - 273 (abstract)

Notes

 • Eibert Tigchelaar, "Identification of 4Q56 (4QIsab) Fragments," 275 - 281
 • Menahem Kister, "An Apocalyptic Phrase in 4QPseudo-Ezekiel and in 1 Thess 5:3a," 283 - 290 
 • Ariel Feldman - Faina Feldman, "Is Mur 5 a Mezuzah?" 291 - 298
 • Eibert Tigchelaar, "The Final Words of Proverbs 14:33-35: 4Q103 frags. 5-6, 7 col. 1, 8-10 + PAM 43.677 frag. 11," 299 - 301
 • Émile Puech, "Fragments des livres de Josué et des Chroniques dans la Grotte 4, 4Q47a et 4Q118 2-3?" 303 - 305
 •  Antony Perrot, "Identification d'un fragment en paléo-hébreu (4Q124) et d'un fragment en écriture cryptique B (4Q362) de la PAM 43.697," 307 - 312


Recensions

 • Eibert Tigchelaar, "Identifications of Qumran Cave 4 Fragments on PAM 43.691," 313 - 320

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 100:4 (2019)

Commentationes

 • Alexandra Grund-Wittenberg, "Is There Somebody in There? Soliloquy in the Psalms," 481 - 505 (abstract)
 • Ellen van Wolde, "Accusing YHWH of Fickleness: A Study of Psalm 89,47-52," 506 - 526 (abstract)
 • Robert Doran, "The Parable of the Talents/Pounds: Apocalyptic Warning or Economic Critique?" 527 - 542 (abstract
 • Alan Taylor Farnes, "Matthew's 'Thirty Pieces of Silver' (Matt 26,14-26) and the Price of a Slave," 543 - 559 (abstract)
 • Zachary K. Dawson, "The Textual Traditions of Acts: What has Discourse Analysis Contributed?" 560 - 583 (abstract)


Animadversiones

 • Raanan Eichler, "The Oracle of Rebekah: An Ambiguous Etiology," 584 - 593 (abstract)
 • Paolo Merlo, "Babylonian Historiographic Tradition in the Book of Kings," 594 - 600 (abstract)
 • Steve Reece, "Passover as 'Passion': A Folk Etymology in Luke 22,15," 601 - 610 (abstract)


Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του IJST / In the current issue of IJST

International Journal of Systematic Theology 22/1 (2020)

 • Nathan Eubank, "Configurations of Grace and Merit in Paul and His Interpreters," 7-17 (abstract)
 • Grant Macaskill, "Dynamic Reciprocity and Ontological Affinity in the Pauline Account of Solidarity," 18-28 (abstract)
 • D.H. Bertschmann, "Ex Nihilo or Tabula Rasa? God's Grace between Freedom and Fidelity," 29-46 (abstract)
 • Karen Kilby, "Paradox and Paul: Catholic and Protestant Theologies of Grace," 77-82 (abstract)
 • John M.G. Barclay, "Paul and Grace in Theological Perspective: A Grateful Response," 113-126 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του Ancient Narrative / The current issue of Ancient Narrative

Ancient Narrative 16 (2019)

Τα ειδώλια των αιγυπτιακών τάφων / The figurines in Egyptians tombs

Ο Rune Nyord συζητά τη σημασία και το ρόλο των αναθηματικών ειδωλίων που προσφέρονται μαζί με άλλα κτερίσματα στους αιγυπτιακούς τάφους:

Το κατά Ιωάννην και τα συνοπτικά ευαγγέλια / John's Gospel and the Synoptics

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Gary Greenberg επανέρχεται στο σημαντικό ερώτημα ποια είναι η σχέση του κατά Ιωάννην με τα τρία συνοπτικά. Υποστηρίζει ότι ο συγγραφέας του τετάρτου ευαγγελίου γνωρίζει το κατά Μάρκον, το υλικό του οποίου επεξεργάζεται με τρόπο ανάλογο όπως εκείνον των Ματθαίου και Λουκά έτσι ώστε να ταιριάζει στο δικό του θεολογικό πρόγραμμα: