Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Οι ηθικές αξίες στον αρχαίο Ισραήλ / Ethical values in ancient Israel

O  James Nati παρουσιάζει το βιβλίο του John Barton, Ethics in Ancient Israel. New York: Oxford, 2014 στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review:

Η νίκη επί των Πάρθων στα ρωμαϊκά νομίσματα / The victory over Parthians on Roman coins

Στην ιστοσελίδα CoinWeek διαβάστε ένα σύντομο άρθρο για τα ρωμαϊκά νομίσματα, τους ρωμαϊκούς πολέμους εναντίον Παρθών και το ναό του Mars Ultor στη Ρώμη:

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde teologies studies 75:4 (2019)Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 72:4 (2019)

Darren Sarisky, "Theological interpretation of non-biblical texts," 385-397 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 50:4-5 (2019)

  • Eibert Tigchelaar, "Fifty Years Journal for the Study of Judaism: A Jubilee Issue," 435–436
  • John J. Collins, "A Contested Field: Half a Century of Study of Second Temple Judaism," 437–459 (abstract)
  • Hindy Najman and Tobias Reinhardt, "Exemplarity and Its Discontents: Hellenistic Jewish Wisdom Texts and Greco-Roman Didactic Poetry," 460–496 (abstract)
  • Benjamin G. Wright, "The Septuagint as a Hellenistic Greek Text," 497–523 (abstract)
  • Steve Mason, "Prophecy in Roman Judaea: Did Josephus Report the Failure of an ‘Exact Succession of the Prophets’ (Against Apion 1.41)?" 524–556 (abstract)
  • Françoise Mirguet, "The Study of Emotions in Early Jewish Texts: Review and Perspectives," 557–603 (abstract)
  • Anders Klostergaard Petersen, "50 Years of Modelling Second Temple Judaism: Whence and Wither?" 604–629 (abstract)

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Theology Today / In the current issue of Theology Today

Theology Today 76:3 (2019)

  • Louis C. Jonker, "Family Genealogies and Religious Ideology: The Case of the Chronicler’s Introduction," 200-208 (abstract)
  • Jörg Frey, "'Family Values' in the Gospel Tradition," 209-216 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του ThLZ / In the current issue of ThLZ

Theologische Literaturzeitung 144/11 (2019)

Peter Ochs,  "A scriptural pragmatism : how scriptural reasoners read and interpret scripture," 1102-1121

Open access: Τα δίκτυα γνώσης στην αρχαία Ασσύρία και Βαβυλώνα / Open access: Knowledge networks in ancient Assyria and Babylonia

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο UCL Press και είναι ελεύθερη σε μορφή pdf η μελέτη της Eleanor Robson για τα δίκτυα γνώσης στην αρχαία Ασσυρία και Βαβυλωνία:


Η παρουσίαση των Σαμαρειτών στις αρχαίες ιουδαϊκές και χριστιανικές πηγές / The representation of the Samaritans in ancient Jewish and Christian sources

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Matthew Chalmers παρουσιάζει το περιεχόμενο του βιβλίου του, το οποίο στηρίζεται στη διατριβή του, κι έχει ως θέμα την παρουσίαση των Σαμαρειτών στα αρχαία ιουδαϊκά και χριστιανικά κείμενα:

Nέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:1 (2019)Hervorme teologiese studies 75:3 (2019)Hervormde teologiese studies 75:4 (2019)