Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 64:2-3 (2017)

 • Fernando Bermejo-Rubio, "The Process of Jesus’ Deification and Cognitive Dissonance Theory," 119-152 (abstract
 • Theodore A. Bergren, "Plato’s “Myth of Er” and Ezekiel’s “Throne Vision”: A Common Paradigm?," 253-182 (abstract
 • Gadi Sagiv, "Dazzling Blue: Color Symbolism, Kabbalistic Myth, and the Evil Eye in Judaism," 183-208 (abstract)

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Τα αρχαία χειρόγραφα της Αιθιοπίας / The ancient manuscripts of Ethiopia

Στην ιστοσελίδα Marginalia ο Christian C. Sahner συζητά τη σημασία των ανακαλύψεων αρχαίων χειρογράφων των ευαγγελίων στην Αιθιοπία με αφορμή την βιβλιοκρισία του νέου βιβλίου των Judith S. McKenzie και Francis Watson, The Garima Gospels: Early Illuminated Gospel Books from Ethiopia,  Oxford 2016: 

Τα χειρόγραφα του Κουμράν / On the Qumran Texts

Μία σειρά από ειδικούς στα κείμενα του Κουμράν δημοσιεύουν σύντομες παρεμβάσεις στο Forum του Ancient Jew Review. Αξίζει να τα διαβάσετε:

Στο τρέχον τεύχος του G & R / In the current issue of G & R

Greece & Rome 64:1 (2017)

 • Joseph Groves, "Polybius' Vocabulary of World Domination: τῶν ὅλων and ἡ οἰκουμένη," 1-13 (abstract)
 • Jónatan Ortiz-García, "A Journey to the Afterlife Under the Protection of the Mistress of Navigation: a 'New' Funerary Belief from Roman Memphis," 39-64 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 110:2 (2017)

 • Ishay Rosen-Zvi, "Pauline Traditions and the Rabbis: Three Case Studies," 169-194 (abstract)
 • Matthew Kuhner, "The “Aspects of Christ” (Epinoiai Christou) in Origen's Commentary on the Epistle to the Romans," 195-216 (abstract)
 • Ra‘anan Boustan, Joseph E. Sanzo, "Christian Magicians, Jewish Magical Idioms, and the Shared Magical Culture of Late Antiquity," 217-240 (abstract)
 • Ory Amitay, "Dionysos in Jerusalem and the Historicity of 2 Macc 6:7," 265-279 (abstract)

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 128:8 (2017)

 • Mark S. Aidoo, "Empowering Followers in the Politics of Spiritual Leadership: A Narrative Critical Study of 1 Samuel 1:1–28," 365-375 (abstract)
 • Marion L. S. Carson, "Circumcision of the Heart: Extrinsic and Intrinsic Religiosity in Romans 1–5," 376-384 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Currents in Biblical Research 15:2 (2017)

 • Andrew M. Mbuvi, "African Biblical Studies: An Introduction to an Emerging Discipline,"  149-178 (abstract)
 • Kelly J. Murphy, "Judges in Recent Research," 179-213 (abstract)
 • Nicholas G. Piotrowski, "The Concept of Exile in Late Second Temple Judaism: A Review of Recent Scholarship," 214-247 (abstract)
 • Joshua Coutts, "‘My Father’s Name’: A Survey of Research on the Use of onoma with Respect to the Father in the Fourth Gospel," 248-260 (abstract)

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Uri Zur, "The tripartite structure and its design in a Tannaitic source"

Η Babatha / Babatha

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Philip Esler δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον σύντομο άρθρο για την Babatha, την γυναίκα της οποίας το αρχείο βρέθηκε σε σπηλιά του En Yedi. Το αρχείο αυτό παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εποχή της επανάστασης του Bar Kochba, τη ζωή των γυναικών, την οικονομία και την καθημερινότητα της εποχής:

Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 41:3 (2017
 • Andrew C. Smith, "Furthering Prostration in the Hebrew Bible: A Non-Denotative Analysis of hištaḥăwah," 263-285 (abstract)
 • Tina Dykesteen Nilsen, "Memories of Moses: A Survey Through Genres," 287-312 (abstract)
 • Caryn A. Reeder, "Deuteronomy 21.10-14 and/as Wartime Rape," 313-336 (abstract)
 • Gareth J. Wearne, "Reading Samuel as Folklore: 1 Samuel 23.19–24.22 and 26.1-25, a Case Study," 337-354 (abstract)
 • Andrew J. Niggemann, "Matriarch of Israel or Misnomer? Israelite Self-Identification in Ancient Israelite Law Code and the Implications for Ruth," 355-377 (abstract)