Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2020

Εύα, Κάιν και Άβελ / Eva, Cain and Abel

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com έχουν ανεβεί δύο άρθρα σχετικά με τον πρώτο φόνο της ανθρωπότητας, εκείνον του Άβελ από τον αδελφό του Κάιν. Το πρώτο, της Fran Snyder, προσεγγίζει την ιστορία από την οπτική της Εύας, το δεύτερο, του David J. Zucker,  εξετάζει το ζήτημα των κινήτρων του Κάιν, όπως αυτά συζητήθηκαν από τους αρχαίους ερμηνευτές:

Dr. Fran Snyder, "Eve’s Voice Is the Inclusio to the Cain and Abel Story – Maybe It’s Her Story Too"

Dr. Rabbi David J. Zucker, "Why Did Cain Kill Abel?

Στο τρέχον τεύχος του RHPR / In the current issue of RHPR

 Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses 100/3 (2020)

  • Simon Butticaz, " Aux origines du christianisme : l’événement, la mémoire et la foi I. Le christianisme paulinien," 335-362 (abstract)
  • Gilbert Dahan, "L’exégèse de la Bible dans les écrits vaudois (XIIIe-XVe siècles)," 363-384 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)

Herculaas F. van Rooy, "The use of the Septuagint in Afrikaans Bible translations"


Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issues of ExpT

 Expository Times 132/2 (2020)

  • Deok Hee Jung, "Conflicting Worldviews in Acts," 53-62 (abstract)
  • Rob James, "Intratextuality in Luke: Connecting the Emmaus Road with the Boy in the Temple," 63-70 (abstract)
  • Joseph Sánchez-Moreno, "The Reason that Motivated Jonah’s Escape," 71-76 (abstract)

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Τα φιλολογικά είδη της ιουδαϊκής γραμματείας των ελληνιστικών χρόνων / The genres of Jewish literature in Hellenistic times

 Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Sean A. Adams δημοσιεύει ένα κατατοπιστικό άρθρο σχετικά με τα φιλολογικά είδη του ελληνιστικού περιβάλλοντος τα οποία υιοθέτησαν οι Ιουδαίοι συγγραφείς καθώς και τους τρόπους με τους οποίους τα αφομοίωσαν δημιουργικά μέσα στο έργο τους:

Jewish-Greek Literature in the Hellenistic and Roman Eras: Some Findings from a Study of Genre

Στο τρέχον τεύχος του Annales Theologici / In the current issue of Annales Theologici

 Annales Theologici 34/1 (2020)

  • Fernando La Greca, Liberato De Caro, "Approfondimenti sulla nascita di Gesù nell’1 a.C. e sulla datazione della crocifissione nel 34," 13-58 (abstract)
  • Michelangelo Tábet, "Presentazione del Documento della Pontificia Commissione Biblica, Che cosa è l’uomo? Un itinerario di antropologia biblica," 93-111 (abstract
  • Giuseppe De Virgilio, "Corpo e risurrezione secondo Paolo. Sfondo culturale ed elaborazione antropologica in 1Cor 15,45-49," 113-137 (abstract)


Η επανάσταση της ερήμου (2η χιλιετία π.Χ.) / The desert revolution (2nd millenium BCE)

 Ο Juan Manuel Tebes δημοσιεύει στη σελίδα ANE Today παρουσιάζει τα αρχαιολογικά ευρήματα που βεβαιώνουν ότι οι κοινότητες νομάδων στο νότιο τμήμα της ΝΔ Αραβίας και στα νότια παράλια της ανατολικής Μεσογείου προχώρησαν σε μία σειρά δομικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, τις οποίες χαρακτηρίζει ως "τρίτη επανάσταση"' της ερήμου, κατά τα μ. της 2ης χιλιετίας π.Χ.:

A Desert Revolution – Transformations in Northwestern Arabia and the Arid Southern Levant in the Late 2nd Millennium BCE

Στα τρέχοντα τεύχη του HTS / In the current issues of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 76/3 (2020)


Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)