Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Το βιβλίο της Kotrosits κι οι Πράξεις / Kotrosits' book and the Acts

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review δημοσιεύθηκε σήμερα η τοποθέτηση Teresa Calpino στο νέο βιβλίο της Kotrosits για την αρχαία χριστιανική ταυτότητα. Η Calpino εστίασε κυρίως στις θέσεις του βιβλίου για το βιβλίο των Πράξεων:

Στο τρέχον τεύχος του JAJ / In the current issue of JAJ

Journal of Ancient Judaism 9:1 (2018)

  • Michal Bar-Asher Siegal, Avi Shmidman, "Reconstruction of the Mekhilta Deuteronomy Using Philological and Computational Tools," 2-25 (abstract)
  • Ruth Henderson, "The Concentric Structure of the Wisdom Poem in Job 28," 26-45 (abstract)
  • Yonatan S. Miller, "Sabbath-Temple-Eden," 46-74 (abstract)
  • Thomas Kazen, "Levels of Explanation for Ideas of Impurity," 75-100 (abstract)
  • David Brodsky, "Jesus, Mary, and Akiva ben Joseph,"  101-141 (abstract)


Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Δευτερονόμιο 32 και Ησαΐας 1,56-66 / Deuteronomy 32 and its relation to Isaiah 1,56-66

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο της Tina Dykesteen Nilsen, στο οποίο διερευνάται η διακειμενική σχέση μεταξύ του Δευτ 32 και Ησ 1,56-66:  

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 66:1 (2019)

  • Marika Rauhala, "Arresting Alternatives: Religious Prejudice and Bacchantic Worship in Greek Literature," 1-55 (abstract
  • Esther Eidinow, "The (Ancient Greek) Subject Supposed to Believe," 56–88 (abstract)

Συζητώντας το βιβλίο της Maia Kotrosits, Rethinking Early Christian Identity / Discussing the book of Maia Kotrosits, Rethinking Early Christian Identity

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει ξεκινήσει η ανάρτηση μίας σειράς τοποθετήσεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην ομάδα της SBL, Construction of Christian Identities, με αφορμή το βιβλίο της Maia Kotrosits, Rethinking Early Christian Identity: Affect, Violence, and Belonging (Fortress, 2015): 

H ανάγκη των κοινών δημοσιεύσεων / The necessity of co-authoring

Στη σχετικά νέα σελίδα του Second Temple Early Career Academy (STECA) έχει αναρτηθεί η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στην Elisa Uusimäki (Πανεπιστήμιο του Helsinki) ο Benjamin G. Wright III (Πανεπιστήμιο Lehigh, ΗΠΑ) σχετικά με την ανάγκη οι επιστήμονες κυρίως των ανθρωπιστικών σπουδών να υιοθετήσουν την πρακτική των συνδημοσιεύσεων. Αυτή η πρακτική δυστυχώς απουσιάζει εντελώς από τον ελληνόφωνο βιβλικό (και γενικότερα θεολογικό) χώρο, ο οποίος άλλωστε δεν έχει καταφέρει ακόμη να ξεφύγει από την παλιά νοοτροπία των απομονωμένων μεταξύ του ερευνητών: Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και αρχαίος Ιουδαϊσμός / Digital humanities and ancient Judaism

Στην προσωπική του ιστοσελίδα ο καθηγητής του αρχαίου Ιουδαϊσμού στο Πανεπιστήμιο Brown, Michael Satlow, έχει συγκεντρώσει έναν κατάλογο χρήσιμων συνδέσμων και πηγών σχετικών με τον αρχαίο Ιουδαϊσμό:

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)


Llewellyn Howes, "Q’s message to the peasantry and poor: Considering three texts in the Sayings Gospel"