Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

Ένας χρήσιμος κατάλογος υπομνημάτων στην προς Κολοσσαείς / A useful list of commentaries on the Letter to the Colossians

O Nijay Gupta στη σειρά των καλύτερων υπομνημάτων στα βιβλία της Καινής Διαθήκης δημοσίευσε έναν κατατοπιστικό κατάλογο με υπομνήματα στην προς Κολοσσαείς επιστολή:[Α.Τ.: Στο χρήσιμο κατάλογο του Gupta θα πρέπει να προστεθεί το υπόμνημα του Lohse στην επιστολή στη σειρά Hermeneia, το οποίο είναι μετάφραση του αντίστοιχου γερμανικού αλλά και το γνωστό υπόμνημα του F.F. Bruce στη σειρά New International Commentary on the New Testament. Στα γερμανόφωνα υπομνήματα αναφέρω το σχετικά παλιό αλλά χρήσιμο το υπόμνημα του Eduard Schweitzer στη σειρά ΕΚΚ, το επίσης αξιόλογο του Martin Dibelius, το υπόμνημα του M. Wolter και τα πιο πρόσφατα του Joel White (Brockhaus Verlag 2018) και του Lukas Bormann στη σειρά ThHKNT. Τέλος, στα ελληνόφωνα πρέπει να αναφέρουμε το αξιόλογο υπόμνημα του Ιωάννη Καραβιδόπουλου στη σειρά Ερμηνεία Καινής Διαθήκης, εκδ. Πουρναρά]

Ανακάλυψη ενός ιερού στα αρχαία Θυάτειρα / Discovery of a temple in ancient Thyatira

Hellenistic-era temple unearthed in western Turkey
Το ελληνιστικό ιερό που πρόσφατα ήρθε στο φως
στα αρχαία Θυάτειρα (Φωτο: ΑΑ)
Σύμφωνα με δημοσίευμα του διαδικτυακού πρακτορείου αρχαιολογικών ειδήσεων Archaeology, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ιερό της ελληνιστικής περιόδου κατά τις ανασκαφές στα αρχαία Θυάτειρα. Δυστυχώς το δημοσίευμα δε δίνει πολλές πληροφορίες, συνοδεύεται όμως από φωτογραφίες του ιερού:

Τα τελευταία ευρήματα στο Tel Erani / Most recent findings in Tel Erani

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα η αρχαιολογική ομάδα του Πανεπιστημίου Jagielloński της Κρακοβίας που εργάζεται στον αρχαιολογικό χώρο του Tel Erani εδώ κι έξι χρόνια, εντόπισε ένα οικοδόμημα, το οποίο χρονολογείται στην περίοδο 3150-3050 π.Χ.. Το νεότερο εύρημα μεταθέτει  την αιγυπτιακή παρουσία στην περιοχή σε εποχή αρχαιότερη εκείνης στην ευρύτερη περιοχή. Είναι, λοιπόν, πιθανό το Tel Erani να είναι ένα από τα πρώτα πολίσματα στα οποία έφτασαν οι Αιγύπτιοι σε αυτήν την περιοχή:

Στο τρέχον τεύχος του Latomus / In the current issue of Latomus

Latomus 78:1 (2019)

  • Sandra Jaeggi, "Un biberon sur une fontaine d'époque augustéenne à Palestrina?" 24-67 (abstract)
  • Timothy Joseph, "The Figure of the Eyewitness in Tacitus' Histories," 68-101 (abstract)


Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Byzantion / In the current issue of Byzantion

Byzantion 88 (2018)

Sergey Kim, Une homélie Pseudo-Chrysostomienne inconnue «In illud: Estote prudens sicut serpentes (Matth. 10, 16), et in Iob»: Introduction, édition du texte grec, traduction française," 237-255 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του Ancient West & East / In the current issue of Ancient West & East

Ancient West & East 17 (2018)

Ioannis K. Xydopoulos, "Euergetes and Euergesia in Inscriptions for Public Benefactors from Macedonia," 83-118 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 73:4 (2019)

  • Teppei Kato, "Hebrews, Apostles, and Christ: Three Authorities of Jerome’s Hebraica Veritas," 420–439 (abstract)
  • Theodore A. Bergren, "Two 'Mothers' in 5 Ezra 2:1-32," 440–462 (abstract)

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του HTR / The current issue of HTR

Harvard Theological Review 112:4 (2019)

  • Joel Kaminsky - Mark Reasoner, "The Meaning and Telos of Israel’s Election: An Interfaith Response to N.T. Wright’s Reading of Paul," 421-446 (abstract)
  • Arthur Keefer, "The Meaning of Life in Ecclesiastes: Coherence, Purpose, and Significance from a Psychological Perspective," 447-466 (abstract)
  • Lora Walsh, "Lost in Revision: Gender Symbolism in Vision 3 and Similitude 9 of the Shepherd of Hermas," 467-490 (abstract)
  • Daniel H. Weiss, "Christians as Levites: Rethinking Early Christian Attitudes toward War and Bloodshed via Origen, Tertullian, and Augustine," 491-516 (abstract)
  • Yakir Paz, "The Torah of the Gospel: A Rabbinic Polemic against The Syro-Roman Lawbook," 517-540 (abstract)

Για τους αγγέλους και τους δαίμονες / On angels and demons

Στην ιστοσελίδα Bible History Daily έχουν δημοσιευθεί δύο κείμενα για τους αγγέλους και τους δαίμονες στον αρχαίο Ισραήλ. Το πρώτο είναι ένα σύντομο άρθρο του John Gregory Drummond για τον Σατανά και το ρόλο του στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και το δεύτερο είναι του Andrew Perrin σχετικά με τους αγγέλους και δαίμονες στα κείμενα του Κουμράν. Το δεύτερο συνοδεύεται κι από μαγνητοσκοπημένη σύντομη παρουσίαση του θέματος από τον Perrin: 

Tο όνομα του Γιαχβε και η αρχή της υποψίας / Yahwheh's name and the principle of suspicion

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation η Maryann Amor (Vancouver School of Theology) αξιοποιεί την αρχή της υποψίας για να κατανοήσει τον σκοπό που το όνομα του Γιαχβέ χρησιμοποιείται σε κάποιες αφηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης από κάποιους χαρακτήρες: