Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 130:3 (2018)

 • Iulian Faraoanu, "Samuel, Symbol of Discernment (1 Samuel 3)," 101-109 (abstract)
 • Deok Hee Jung, "A Study of Paul’s Identity in Acts," 110-121 (abstract)


Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 41:2 (2018)

 • Daniel Lynwood Smith, "Why Paul’s Fabulous Body is Missing its Belly: The Rhetorical Subversion of Menenius Agrippa’s Fable in 1 Corinthians 12.12-30," 143-160 (abstract)
 • Mark Jeong, "Obedient Gentiles and Jealous Jews: A Fresh Interpretation of Paul’s Aim in Romans 11.11-14," 161-176 (abstract)
 • Angela Kim Harkins, "Ritualizing Jesus’ Grief at Gethsemane," 177-203 (abstract)
 • Robert Morgan, "Two Types of Critical Theological Interpretation," 204-222 (abstract)
 • Ekaputra Tupamahu, "Language Politics and the Constitution of Racialized Subjects in the Corinthian Church," 223-245 (abstract)
 • Thomas W. Martin, "The Silence of God: A Literary Study of Voice and Violence in the Book of Revelation," 246-260 (abstract)
 • G.K. Beale, "The Old Testament in Colossians: A Response to Paul Foster," 261-274 (abstract)

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του BibAn / In the current issue of BibAn

The Biblical Annals 8:4 (2018)

Michał Marciak, "Royal Converts from Adiabene and Jewish Identity in the Second Temple Period," 607-624

Στο τρέχον τεύχος του ZKTh / In the current issue of ZKTh

Zeitschrift für Katholische Theologie 140:2-3 (2018)

 • Simone Paganini - Boris Repschinski, "Gerichtsbarkeit im Synedrion Geschichte einer Institution in Israel ab der hellenistischen Zeit und ihre Entwicklung im Neuen Testament," 115-130
 • Thomas Söding, "Im Gegenlicht Das Vierte Evangelium und die Erinnerung an Jesus," 131-148

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του JRS / In the current issue of JRS

Journal of Roman Studies 108 (2018)

 • Seth Bernard, "The Social History of Early Roman Coinage," 1-26 (abstract)
 • Dominik Maschek, "Not Census but Deductio: Reconsidering the ‘Ara of Domitius Ahenobarbus’," 27-52 (abstract)
 • Duncan E. Macrae, "The Freedman's Story: an Accusation of Witchcraft in the Social World of Early Imperial Roman Italy (CIL 11.4639 = ILS 3001)," 53-73 (abstract)
 • Tom Geue, "Soft Hands, Hard Power: Sponging Off the Empire of Leisure (Virgil, Georgics 4)," 115-140 (abstract)
 • Kirk Freudenburg, "Satire's Censorial Waters in Horace and Juvenal," 141-155 (abstract)

Μερικά νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS /

Hervormde teologiese studies 74:3 (2018)
Hervormde teologiese studies 74:4 (2018)
Χιούμορ στις δημόσιες ρωμαϊκές τουαλέτες / Humor in public Roman latrines

Μωσαϊκά με παραστάσεις του Γανυμήδη και του Νάρκισσου,
Αντιόχεια στον Κράγο (Φωτο:Antiochia ad Cragum
Excavations)
Οι άνθρωποι του ελληνορωμαϊκού κόσμο φαίνεται πως διέθεταν ιδιαίτερο χιούμορ το οποίο έβρισκε την έκφρασή του και στους πιο απίθανους χώρους, όπως ήταν οι δημόσιες τουαλέτες. Τουλάχιστον αυτό επιβεβαιώνεται από τις απεικονίσεις στα μωσαϊκά σε ένα τέτοιο κτίριο που ήρθε στο φως στην Αντιόχεια του Κράγου, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της Megan Gannon στην ιστοσελίδα LiveScience: To τρέχον τεύχος του Apocrypha / The current issue of Apocrypha

Apocrypha 28 (2017)

 • Ivan Miroshnikov, "The Acts of Andrew and Philemon in Sahidic Coptic," 9-84 (abstract)
 • Anne-Catherine Baudoin, "Joseph d’Arimathie, premier témoin du Ressuscité, protobaptisé, nouveau Noé : Étude des chapitres 12 à 16 des Actes de Pilate," 85-122 (abstract)
 • Anna Lefteratou, "Rebranding Iphigenia as Christian: Virgins in Ambrose’s De Virginibus and in the Apocryphal Passio Matthaei," 123-154 (abstract)
 • Elena Parina, "A Welsh Version of Visio Pauli: Its Latin Source and the Translator’s Contribution," 155-186 (abstract)
 • Isabel Iribarren, "Réception et fonctions des récits apocryphes dans la Josephina de Jean Gerson," 187-232 (abstract)
 • Aaron Michael Butts, Kristian Heal, Geoffrey Moseley, Joseph Witztum, "Notes on the History of Joseph (CAVT 113, 114) and the Death of Joseph (CAVT 116, 117)," 233-240 
 • Gavin McDowell, "New Testament Apocrypha: More Noncanonical Scriptures," 241-252


Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Η αρχαιολογία του θανάτου στην Συρία της ρωμαϊκής περιόδου / The archaeology of death in Roman Syria

Στην ιστοσελίδα The Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία του βιβλίου της Lidewijde de Jong σχετικά με τα ταφικά έθιμα της Συρίας των ρωμαϊκών χρόνων από την Dina Boero:

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Études théologiques et religieuses 93:2 (2018)

 • Francisco Martins, "« Faut-il que nous soyons gouvernés par un roi ? » La fable des arbres (Jg 9,8-15) entre la satire et l’apologie," 209 - 224 (abstract)
 • Céline Rohmer, "L’homme de Pierre : la trajectoire immergée de l’apôtre dans l’Évangile de Matthieu," 225 - 244 (abstract)