Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

Open access: Το έργο Φυσιολόγος, οι πηγές κι η πρόσληψή του / Open access: Physiologus, its sources and reception

Ο εκδοτικός οίκος de Gruyter διαθέτει ως open access ένα νέο συλλογικό τόμο με μελέτες σχετικά με το περιεχόμενο του έργου Φυσιολόγος, τις πηγές του και την πρόσληψή του:

Zbyněk Kindschi Garský /  Rainer Hirsch-Luipold (επιμ.), Christus in natura: Quellen, Hermeneutik und Rezeption des PhysiologusStudies of the Bible and Its Reception (SBR) 11. Berlin: de Gruyter, 2019
ISBN978-3-11-049414-3

Δεν υπάρχουν σχόλια: