Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Open access: Ιουδαία και Αραβία στα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια / Open access: Judaea and Arabia in Roman and Byzantine times

Από τις εκδόσεις Propylaeum κυκλοφορεί ως Open Access ένας συλλογικός τόμος που φιλοξενεί μελέτες αρχαιολογικού κυρίως περιεχομένου σχετικά με τις πόλεις της ευρύτερης περιοχής της Παλαιστίνης και Αραβίας κατά τα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια:

Achim  Lichtenberger -Oren Τal - Zeev Weiss, (επιμ): Judaea/Palaestina and Arabia: Cities and Hinterlands in Roman and Byzantine Times: Panel 8.6 , Heidelberg: Propylaeum, 2019 (Archaeology and Economy in the Ancient World – Proceedings of the 19. International Congress of Classical Archaeology, Cologne/Bonn 2018, Band 44). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: