Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του AfP / In the current issue of AfP

Archiv für Papyrusforschung 65:2 (2019)
  • Anastasia Maravela - Jens Mangerud, "A Point of Contact Between the Archives of Pompeius Niger and of Tryphon the Weaver?" 317-332 (abstract)
  • Nikolaos Gonis, "ἄφθονοι οἶκοι: Keeping the Evil Eye at Bay," 344-347 (abstract)
  • Carlos Ma Sánchez-Moreno Ellart, "The ius liberorum of non-Roman citizens in Egypt. Some notes on an old Taubenschlag’s hypothesis," 364-398 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: