Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Verbum et ecclesia / In the current issue of Verbum et ecclesia

Verbum et ecclesia 40:1 (2019)

Evangelia G. Dafni, "Plato’s Apology of Socrates and Sapientia Salomonis on atheism"

Δεν υπάρχουν σχόλια: