Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:2 (2019)

William J. Henderson, "Some more ways to die: Accidental deaths in Hellenistic epigrams"

Δεν υπάρχουν σχόλια: