Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 44:2 (2019)

  • Peter CW Ho, "Pan-Psalter Occurrence Scheme of ‘Jacob’ and ‘Covenant’," 217–232 (abstract)
  • Isabel Cranz, "The motif of Uzziah’s צרעת‎ in the Deuteronomistic History, Chronicles, and beyond," 233–249 (abstract)
  • Scott B Noegel, Corinna E Nichols, "Seeing doubles: On two of a kind," 250–261 (abstract)
  • Brendon C Benz, "The destruction of Hazor: Israelite history and the construction of history in Israel," 262–278 (abstract)
  • Jeremiah N Bailey, "The assassination of Mephibosheth: Royal and redactional intrigue in the book of Samuel," 279–290 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: