Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του BN / In the current issue of BN

Biblische Notizen 183 (2019)

  • Andrea Pichlmeier, "Lectio difficilior? Fünf Begegnungen mit der revidierten Einheitsübersetzung," 9-20
  • Bernhard Dolna, "Einige Beobachtungen zur Neuen Einheitsübersetzung," 21-33
  • Julian Elschenbroich,  "Die Revision der Lutherbibel 2017. Perspektiven und Probleme," 35-71
  • W. Gordon Campbell, "Visualising Revelation for Luther’s New Testament (1522-1546): Debt, Design and Development," 73-99
  • Pavlos D. Vasileiadis, "Exodus 3:14 as an Explanation of the Tetragrammaton: What if the Septuagint Rendering had no Platonic Nuances?" 101-128


Περιλήψεις / Abstracts

Δεν υπάρχουν σχόλια: