Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:4 (2019)

In-Cheol Shin, "The Matthean community’s state of coexistence between Jews and Gentiles"

Δεν υπάρχουν σχόλια: