Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Εμπειρικά μοντέλα και διαχρονική μέθοδος / Empirical models and diachronic method

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Joshua Berman (Bar-Ilan University) συζητά τη συμβολή των εμπειρικών μοντέλων στη διαχρονική μελέτη της εξέλιξη των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης και της αρχαίας Εγγύς Ανατολής γενικότερα:


Δεν υπάρχουν σχόλια: