Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Arethusa / In the current issue of Arethusa

Arethusa 50:2 (2017)
  • Aldo Tagliabue, "Learning from Allegorical Images in the Book of Visions of The Shepherd of Hermas," 221-255 (abstract)
  • Thomas A. Schmitz, "The Rhetoric of Desire in Philostratus’s Letters," 257-282 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: