Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JETS / In the current issue of JETS

Journal of the Evangelical Theological Society 60:2 (2017)

  • Janson C. Condren, "Toward a purge of the battle of the sexes and "return" for the original meaning of Genesis 3:16b," 227-245
  • Henry Ansgar Kelly, "Love of neighbor as great commandment in the time of Jesus : grasping at straws in the Hebrew scriptures," 265-281
  • Gregory Goswell, "Putting the book of Chronicles in its place," 283-299
  • Daniel Deuel, "Early Torah missions,"  306-316
  • Benjamin R. Wilson, "The depiction of church growth in Acts," 317-332

Δεν υπάρχουν σχόλια: