Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Jörg Rüpke. Religious Deviance in the Roman World (βιβλιοκρισία / review)

Στη σελίδα του Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία της Catherine Bonesho για το νέο βιβλίο του Jörg Rüpke σχετικά με εκφάνσεις του θρησκευτικού στον ρωμαϊκό κόσμο που αποκλίνουν από αυτές της επίσημης λατρείας:

Δεν υπάρχουν σχόλια: