Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Ayelet Seidler, "Jewish Identity on Trial: The Case of Mordecai the Jew"

Δεν υπάρχουν σχόλια: