Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Ένα αρχαίο λατινικό υπόμνημα στα ευαγγέλια / A new ancient latin commentary on the Gospels

Το υπόμνημα του Fortunatianus από της Ακυλήια είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών το αρχαιότερο λατινικό υπόμνημα στα ευαγγέλια. Για περίπου 1500 χρόνια παρέμενε άγνωστο και χαμένο μέχρι που ο Lukas Dorfbauer (Παν/μιο του Salzburg) το εντόπισε ένα χειρόγραφο του 9ου αι. στη βιβλιοθήκη toy Kαθεδρικού Ναού της Κολωνίας και το εξέδωσε στον εκδοτικό οίκο de Gruyter. Το ίδιο χειρόγραφο είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, επειδή περιέχει την απόκρυφη αλληλογραφία του αρχιερέα Άννα με τον γνωστό Ρωμαίο φιλόσοφο Σενέκα. 
Σήμερα στις εκδόσεις του de Gruyter και στη σειρά Open Access διατίθεται ελεύθερη προς καταφόρτωση η αγγλική μετάφραση αυτού του υπομνήματος, η οποία εκπονήθηκε από τον καθηγητή Hugh Houghton. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο μαζί με την έκδοση του Dorfbauer για όσους ασχολούνται με την ερμηνεία του ευαγγελίου αλλά και με την ιστορία του κειμένου της ΚΔ, καθώς το υπόμνημα του Fortunatianus διασώζει γραφές του κειμένου που προηγούνται της Vulgata: 

Lukas J. Dorfbauer (ed.), Fortunatianus Aquileiensis: Commentarii in evangelia (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 103; Berlin: de Gruyter, 2017)
ISBN 978-3-11-047154-0
99,95 euros

Fortunatianus Aquileiensis: Commentary on the Gospels. English translation and introduction (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum [Extra Seriem]; Berlin: de Gruyter, 2017)
ISBN 978-3-11-051637-1

Δείτε επίσης:
Lukas J. Dorfbauer, Fortunatianus redivivus: Bischof Fortunatian von Aquileia und sein Evangelienkommentar (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum [Extra Seriem]; Berlin: de Gruyter, 2017)
ISBN 978-3-11-047158-8
109,95 euros

και τη συνέντευξη του Hugh Houghton: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: