Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Τρία νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / Three new articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)Hervomde teologiese studies 73:1 (2017)Hervomde teologiese studies 73:4 (2017)

  • Jeremy Punt, "Religion, sex and politics: Scripting connections in Romans 1:18–32 and Wisdom 14:12–14"

Δεν υπάρχουν σχόλια: