Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Νέες επιγραφές από την περιοχή της Κιλικίας / New inscriptions from ancient Cilicia

Anatolian Studies 67 (2017)

Ergün Laflı, "Funerary and votive monuments in Graeco-Roman Cilicia: Hellenistic, Roman and early Byzantine examples in the museums of Mersin and Alanya," 145-180 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: