Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Ένα νέο βιβλίο για την αριστοκρατία και την Ρώμη / A new book on aristocracy and Rome

Η παρουσία αλλά κυρίως η απουσία των αριστοκρατών από τη Ρώμη στα χρόνια της Δημοκρατίας και της Πρώιμης Αυτοκρατορίας, η πολιτική και συμβολική της σημασία κι οι εκφάνσεις της αποτελούν το θέμα του βιβλίου της Astrid Habenstein, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν σε μορφή pdf από τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου της Heidelberg:

Astrid Habenstein, Abwesenheit von Rom: Aristokratische Interaktion in der späten römischen Republik und in der frühen Kaiserzeit (Heidelberg: Heidelberg University Publishing, 2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια: