Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του REJ / In the current issue of RÉJ

Revue des Études Juives 176:1-2 (2017)

  • Peter J. Tomson, "Les Épîtres de Paul, une source pour le pharisaïsme historique," 1-23 (abstract)
  • Naomi Liran Frisch, "The Returnable Gift of Sukot Festival from Historical and Anthropological Perspective," 25-48 (abstract)
  • Ilana Sasson, "On Wisdom, Creation, and Angels: A Karaite Commentary on Proverbs 8," 49-88 (abstract)
  • Mireille Hadas-Lebel, "Juif ou grec? Les cas Philon et le cas Paul," 175-187 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: