Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 41/1 (2020)

Blessing O. Boloje, "Micah’s shepherd-king (Mi 2:12–13): An ethical model for reversing oppression in leadership praxis"


Δεν υπάρχουν σχόλια: