Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

 Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 15 (2019)

Andrew R. Krause, "(Ritually) Slaying the Dragon: Apocalyptic Justification of Historical Violence in Psalms of Solomon 2"

Δεν υπάρχουν σχόλια: