Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 41/1 (2020)

Hendrik Viviers, "The materiality or ‘thingness’ of words and their effects: Some examples from the Book of Proverbs"


Δεν υπάρχουν σχόλια: