Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ένα εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της ιστορίας του αρχαίου κόσμου / A handbook for Teaching about the Ancient World

 Για όσους διδάσκουν σχετικά με τον αρχαίο κόσμο διατίθεται ελεύθερο στο διαδίκτυο ένα εγχειρίδιο του Pınar Durgun με πλούσιο διδακτικό υλικό και ιδέες διδασκαλίας:

An Educator's Handbook for Teaching about the Ancient World

Δεν υπάρχουν σχόλια: