Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2020

Πού ήταν η βιβλική Gilgal; / Gilgal of the Bible

 Ο Zvi Koenigsberg εξετάζει τις βιβλικές πληροφορίες για την αρχαία Gilgal και θέτει το ερώτημα, εάν πρόκειται για μία ή περισσότερες τοποθεσίες που έφεραν αυτό το όνομα. Με τη βοήθεια των αρχαιολογικών δεδομένων παρουσιάζει τις πιθανές τοποθεσίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 'gilgal' (=κύκλος από πέτρες) κι υποστηρίζει ότι μία τέτοια ήταν και το ιερό στο όρος Ebal: 

Gilgal: YHWH’s Footprints in the Land of Israel

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: