Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2020

+ Marguerite Harl (3.4.1919 – 30.8.2020)

www.babelio.com/users/AVT_Marguerite-Harl_3031....Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris-IV, Marguerite Harl. Η εκλιπούσα υπήρξε μαθήτρια του Henri-Irénée Marrou και διηύθυνε το γνωστό project "La Bible d’Alexandrie". Εκτός από τη μετάφραση των Ο΄ η Harl εργάστηκε κυρίως στον Ωριγένη και τους Πατέρες των πρώτων αιώνων. Αναφέρω μερικές από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις της: La Langue de Japhet (1992), Le Déchiffrement du sens: Études sur l'herméneutique chrétienne d'Origène à Grégoire de Nysse, Institut d'études augustiniennes (1993), Origène d'Alexandrie et la fonction révélatrice du Verbe incarné (1959) και La Bible grecque des Septante : du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, μαζί με τους Gilles Dorival και Olivier Munnich (1994). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: