Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Ένα αρχαίο χαναανιτικό φρούριο / An ancient Canaanite fortress

An aerial view of the fortress discovered in central Israel. Notice the rooms that lined its sides.
Το χαναανιτικό φρούριο (Φωτο: Emil Aljem/IAA)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Live Science αρχαιολόγοι στο Ισραήλ έφεραν στο φως χαναανιτικό φρούριο του 12ου αι. π.Χ. Πρόκειται για αμυντικό οχυρό το οποίο κτίσθηκε από Αιγύπτιους και Χαναναίους με σκοπό να αναχαιτίσει τους Φιλισταίους που μόλις είχαν εμφανιστεί στην περιοχή:

3,200-year-old Egyptian-built fortress found in Israel


Δεν υπάρχουν σχόλια: