Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Η ελεημοσύνη ως Tzedaqah στη ραββινική γραμματεία / Charity as Tzedaqah in rabbinic literature

 Στην ιστοσελίδα ANE Today η Alyssa M. Gray συζητά τη ραββινική διδασκαλία ότι η ελεημοσύνη είναι tzedaqah, μία πράξη δικαιοσύνης, ευεργεσίας και ελέους χωρίς να προϋποθέτει κανένα αντάλλαγμα:

Charity (Tzedaqah) as a Late Antique Rabbinic Religious Idea

Δεν υπάρχουν σχόλια: