Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ο μύθος της Χρυσής Εποχής και οι αφηγήσεις των Πράξεων για την κοινότητα των Ιεροσολύμων / The Golden Age myth and stories of the Acts about the Jerusalem community

 Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Joshua Noble εξηγεί πώς ο μύθος για την Χρυσή Εποχή φαίνεται να παρέχει τις απαραίτητες εικόνες στον συγγραφέα των Πράξεων για να περιγράψει την αρμονική ζωή της πρώτης χριστιανικής κοινότητας στην Ιερουσαλήμ:

Common Property and the Golden Age Myth in the Book of Acts

Δεν υπάρχουν σχόλια: