Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Expository Times / In the current issue of Expository Times

 Expository Times 131/2 (2020)

Richard S. Briggs, "Who Can Read Wisdom? The Implied Virtues of the Readers of Wisdom’s Narratives," 536-544 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: