Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 75:3 (2019)

L. Juliana Claassens, "Going home? Exiles, inciles and refugees in the Book of Jeremiah"

Δεν υπάρχουν σχόλια: