Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 71:4 (2018)

Bogdan G. Bucur, "Condescension, anticipation, reciprocal ecstasies: theological reflections on early Christian readings of Isaiah 6 and Daniel 3," 425-440 (abstract)

   

Δεν υπάρχουν σχόλια: