Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του ThSt / In the current issue of ThSt

Theological Studies 79:4 (2018)

Neil Ormerod - Christiaan Jacobs-Vandegeer, "Sacred Heart, Beatific Mind: Exploring the Consciousness of Jesus,"'729-744 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: