Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 74:4 (2018)

  • Sonja Ammann, "Oszillationen eines Traumas. Biblische Erzählungen der Eroberung Jerusalems," 331-337 (abstract)
  • Michael Bachmann, "Die Szene von den vier apokalyptischen Reitern (Apk 6,1-8): eine positiv konnotierte Visionsreihe," 338-368 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: