Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του StTh / In the current issue of StTh

Studia Theologica 72:2 (2018)

  • Brigitte Kahl, "Cross and trophy: Paul's iconoclastic re-imagination of the 'Crucified Messiah'," 112-131 (abstract)
  • Linda Joelsson, "Mental cascades of σάρξ and flesh: The semantic structure of σάρξ in Romans 11:14 and Luke 24:39." 132-154 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: