Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του JRF / In the current issue of JRF

Journal of Religion and Film 22:3 (2018)

Michael Kaler, "Neo-gnosticism at the movies"

Δεν υπάρχουν σχόλια: