Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Revue Études théologiques et religieuses 93:3 (2018)

  • Bernard Gosse, "Les réponses des Psaumes 3-19 et 108-110 aux titres des Psaumes 56-60," 361-368 (abstract)
  • François Vouga, "De quelle poétesse Marc est-il le nom ? Le premier Évangile est-il l’œuvre d’une femme?", 369-381 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: