Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Συζητώντας το βιβλίο της Maia Kotrosits, Rethinking Early Christian Identity / Discussing the book of Maia Kotrosits, Rethinking Early Christian Identity

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει ξεκινήσει η ανάρτηση μίας σειράς τοποθετήσεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην ομάδα της SBL, Construction of Christian Identities, με αφορμή το βιβλίο της Maia Kotrosits, Rethinking Early Christian Identity: Affect, Violence, and Belonging (Fortress, 2015): 

Δεν υπάρχουν σχόλια: