Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 66:1 (2019)

  • Marika Rauhala, "Arresting Alternatives: Religious Prejudice and Bacchantic Worship in Greek Literature," 1-55 (abstract
  • Esther Eidinow, "The (Ancient Greek) Subject Supposed to Believe," 56–88 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: