Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)


Llewellyn Howes, "Q’s message to the peasantry and poor: Considering three texts in the Sayings Gospel"

Δεν υπάρχουν σχόλια: