Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του JAJ / In the current issue of JAJ

Journal of Ancient Judaism 9:1 (2018)

  • Michal Bar-Asher Siegal, Avi Shmidman, "Reconstruction of the Mekhilta Deuteronomy Using Philological and Computational Tools," 2-25 (abstract)
  • Ruth Henderson, "The Concentric Structure of the Wisdom Poem in Job 28," 26-45 (abstract)
  • Yonatan S. Miller, "Sabbath-Temple-Eden," 46-74 (abstract)
  • Thomas Kazen, "Levels of Explanation for Ideas of Impurity," 75-100 (abstract)
  • David Brodsky, "Jesus, Mary, and Akiva ben Joseph,"  101-141 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: