Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 49:1 (2019)

  • David M. Bossman, "Presenting the Issue: Social Dominance of Some Key Biblical Personages," 2-3
  • Colin Patterson, "The World of Honor and Shame in the New Testament: Alien or Familiar?" 4-14 (abstract)
  • Bradford A. Anderson, "Jacob, Esau, and the Constructive Possibilities of the Other," 15-21 (abstract)
  • Don C. Benjamin, "The Impact of Sargon & Enheduanna on Land Rights in Deuteronomy," 22-31 (abstract)
  • Rhiannon Graybill, "Elisha's Body and the Queer Touch of Prophecy," 32-40 (abstract)
  • Unsok Hur, "The Disciples' Lack of Comprehension in the Gospel of Mark," 41-48 (abstract)
Δεν υπάρχουν σχόλια: