Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

Η ιστορία ενός τάφου / The story of a tomb

Στην ιστοσελίδα Phys.org διαβάστε ένα σύντομο αλλά ενδιαφέρον άρθρο για την ιστορία ενός ξεχασμένου μάλλον τάφου της ρωμαϊκής εποχής στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Τα ζητήματα που σχετίζονται με το άνοιγμά του και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη προβληματική της αρχαιολογίας στους Αγίους Τόπους:

Δεν υπάρχουν σχόλια: