Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Αρχαία χριστιανική ταυτότητα και τέχνη / Early Christian identity and art

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Eric Smith συζητά την αξία του νέου βιβλίου της Maia Kotrosits, Rethinking Early Christian Identity: Affect, Violence, and Belonging (Fortress, 2015) στην αξιολόγηση και ανάλυση της αρχαίας χριστιανικής τέχνης κυρίως ως μέσου έκφρασης και διαμόρφωσης της χριστιανικής ταυτότητας: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: