Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Το βιβλίο της Kotrosits κι οι Πράξεις / Kotrosits' book and the Acts

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review δημοσιεύθηκε σήμερα η τοποθέτηση Teresa Calpino στο νέο βιβλίο της Kotrosits για την αρχαία χριστιανική ταυτότητα. Η Calpino εστίασε κυρίως στις θέσεις του βιβλίου για το βιβλίο των Πράξεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια: