Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του JRPC / In the current issue of JRPC

Journal of Religion and Popular Culture 30:3 (2018)

Rhiannon Graybill, "Day of the Woman: Judges 4–5 as Slasher and Rape Revenge Narrative,"  193-205 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: